Kaizen Finanse
O Firmie Inwestycje Kredyty Ubezpieczenia OFE Kontakt
Ofery specjalne

Fundusze sekurytyzacyjne
Jeżeli szukasz nowych atrakcyjnych produktów inwestycyjnych o wysokich stopach zwrotu ten produkt jest dla Ciebie. Inwestycja w fundusz sekurytyzacyjny to:
 • szacowana stopa zwrotu na poziomie 7-10% rocznie (dotychczas osiągnięta stopa zwrotu kształtowała się na poziomie około 10-20% w każdym roku)
 • powtarzalnośc wyników jest pochodną wiedzy oraz doświadczenia kadry TFI i serwisera
 • wynik funduszu niezależy bezpośrednio od sytuacji na giełdach i przepływów spekulacyjnych
 • inwestycja średnioterminowa - rekomendowany okres to 4 lata, możliwość wyjścia z inwestycji po około 1-1,5 roku
 • sposób na dywersyfikację inwestycji
 • ograniczone ryzyko straty – fundusz nabywa portfel wierzytelności za ułamek jego nominalnej ceny, co oznacza, że strata z tytułu „bankructwa” została zrealizowana już przez bank sprzedający wierzytelność
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym doradcą już dziś!

 


Nasza oferta obejmuje:
 • Planowanie finansowe
 • Emerytura
 • Zabezpieczenie przyszłości dzieci
 • Fundusze inwestycyjne
 • Produkty strukturyzowane

 • Planowanie finansowe
  Każdy ma marzenia i cele finansowe, które chce zrealizować. Jeżeli chcesz mieć godziwą emeryturę, wybudować dom, zabezpieczyć przyszłość dzieci lub po prostu odłożyć kapitał na czarną godzinę ZAPLANUJ TO! Jedynie wyznaczenie celów i szczegółowe zaplanowanie ich realizacji, pozwoli na ich osiągnięcie.
   
  Dzięki doradcy Kaizen Finanse:
  • określisz swoje cele finansowe
  • dowiesz się jak zaplanować ich realizację
  • wybierzesz najlepszą drogę do ich urzeczywistnienia
  Możesz być pewien, że dzięki naszemu wsparciu, z roku na rok będziesz bliżej celu. Pamiętaj, że brak planowania finansowego znacząco zwiększa ryzyko porażki w dążeniu do wyznaczoncyh rezulatów. Odkładanie decyzji w czasie powoduje zwiększenie kosztów osiągnięcia celów a czasem może nawet sprawić, że staną się one nieosiągalne.

  Jeżeli nie chcesz rezygnować ze swoich marzeń umów się na spotkanie z naszym doradcą już dziś!

   

  Emerytura
  1 sierpnia 2014 roku zostały wprowadzone ostatnie istotne zmiany w systemie emerytalanym działającym od 1 stycznia 1999 roku. Składa się on z 3 filarów:
  • I filar – ZUS – obowiązkowy, obowiązuje tu tzw. umowa pokoleniowa – tzn. emerytury dzisiejszych emerytów są finansowane ze składek odprowadzanych do ZUS przez osoby obecnie aktywne zawodowo. Przyszli emeryci będą „finansowani” przez swoje dzieci i wnuki.
  • II filar – Otwarte Fundusze Emerytalne – dobrowolny. Osoby, które zgłosiły chęć pozostania w OFE mają odprowadzone 15% z swojej składki emerytalnej na subkonto w OFE. Środki są inwestowane na rynku kapitałowym.
  • III filar – dobrowolny system dodatkowego oszczędzania z przeznaczeniem środków na przyszłą emeryturę. Mimo, że jest dobrowolny, w obecnych czasach ze względu na prawdopodobnie coraz niższe emerytury staje się koniecznością, aby godnie żyć na emeryturze.
  W 1999 roku podczas wprowadzania w życie reformy emerytalnej eksperci szacowali, że emerytura w nowym systemie będzie wynosić około 60-70% zarobków z okresu przejścia na emeryturę. Szacunki sprzed kilku lat (przed wprowadzenie istotnych zmian dotyczących OFE w 2011 r. i 2014 r.) mówią, że nie będzie to więcej niż 30-40% ostatnich zarobków. Coraz częściej pojawiają się głosy, że może to być jeszcze mniej oraz w przypadku niewydłużenia wieku emerytalnego i nieograniczenia przywilejów emerytalnych niektórych grup społecznych system emerytalny może się załamać. Badania pokazują, że jedynie około 30% Polaków odkłada pieniądze w ramach III filaru, podczas gdy wskaźnik ten, np. w Czechach wynosi około 60-70%, a w krajach zachodnich nawet ponad 80%. Doradca Kaizen Finanse:
  • przeanalizuje Twoją sytuację finansową
  • pomoże określić wysokość niezbędnej dodatkowej emerytury
  • zaplanuje sposób zabezpieczenia emerytalnego, dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości
  • dodatkowo może pomóc w odzyskaniu zaległych składek z ZUS oraz w wyborze najlepszego OFE – zajmując się kompleksowo Twoją emeryturą
  Umów się na spotkanie z doradcą

  Zabezpieczenie przyszłości dzieci
  Jednymi z najwyższych wartości są rodzina oraz dzieci. Większość z nas chciałaby zabezpieczyć przyszłość swoich pociech. Ciągły pośpiech, a także brak wiedzy powoduje, że większość osób ciągle odkłada tę sprawę na później. Doradca Kaizen Finanse:
  • przeanalizuje Twoją sytuację finansową
  • pomoże określić wysokość kapitału, który będzie potrzebny dla dzieci w przyszłości
  • określi obecny poziom niezbędnej ochrony
  • przygotuje plan zabezpieczenia dzieci, dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości
  Umów się na spotkanie z doradcą

  Fundusze inwestycyjne - w ramach polis inwestycyjnych
  Proponujemy rozwiązania, w ramach których inwestuje się w fundusze inwestycyjne. Produkt ubezpieczeniowy w porównaniu do inwestycji bezpośrednio w jednostki TFI niewielkim kosztem daje dodatkowe korzyści m.in.:
  • odroczenie podatku Belki na koniec inwestycji
  • brak podatku od spadków i darowizn
  • 3/4 części świadczenia jest wolne od egzekucji sądowych i komorniczych
  • możliwość wykonania cesji na inna osobę, w tym bank – zabezpieczenie pod kredyt
  Ponadto tego typu rozwiązania to:
  • dostęp do kilkudziesięciu starannie wyselekcjonowanych i monitorowanych przez specjalistów najlepszych funduszy inwestycyjnych
  • zróżnicowany poziom ryzyka – od najbardziej agresywnych funduszy akcyjnych i zagranicznych po najbezpieczniejsze fundusze obligacji i rynku pieniężnego
  • brak opłat dystrybucyjnych przy nabywaniu i zamianie jednostek uczestnictwa
  • brak podatku Belki przy transferowaniu środków pomiędzy funduszami
  • niskie koszty i przejrzyste zasady
  Aby dowiedzieć się więcej i dobrać najlepsze rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb umów się z naszym doradcą.

  Fundusze inwestycyjne
  Posiadamy więdzę i informację na temat kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych. Zarówno tradycyjnych w formie Funduszy Inwestycyjnych Otwartych oraz z wyspecjalizowaną polityką inwestycyjną w formie FIZ
  • dostęp do wielu TFI
  • zróżnicowana oferta ze względu na podejście do bezpieczeństwa
  • dostęp do unikatowych polityk inwestycyjnych w ramach FIZów
  Aby dowiedzieć się więcej i dobrać najlepsze rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb umów się z naszym doradcą.

  Produkty strukturyzowane
  Specyficzny rodzaj inwestycji, który od dwóch lat zdobywa coraz większą popularność wśród Polaków. Głównym powodem tej popularności jest szansa na wysoki zysk i jednoczesna 100% gwarancja kapitału. Ponadto, tzw. struktury inwestują na wielu rynkach, które w inny sposób często są niedostępne dla inwestorów indywidualnych oraz dają możliwość zarabiania zarówno na wzrostach i spadkach. Najczęściej wyniki produktów strukturyzowanych są uzależnione od:
  • cen akcji
  • wartości indeksów
  • kursów walut
  • cen surowców
  • wartości jednostek funduszy inwestycyjnych
  Produkty strukturyzowane w Kaizen Finanse to:
  • brak podatku belki
  • zróżnicowany okres inwestycji od 12 miesięcy do ponad 10 lat
  • zróżnicowanych poziom ryzyka i wysokości potencjalnego zysku
  • znaczna liczba dostępnych produktów

  Umów się na spotkanie z doradcą

  ul. Sienna 93 lok.2
  00-815 Warszawa
  tel.: 22 299 55 94
  kontakt@kaizenfinanse.pl

  NIP 526-274-07-52
  REGON 015869976
  O firmie | Inwestycje | Kredyty | Ubezpieczenia | OFE | Kontakt | Praca | Współpraca
  Copyright(c) 2009 Kaizen Finanse - wszystkie prawa zastrzeżone